Τετάρτη 23 Μάιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow Γενικά

word hyperlinks

Word και hyperlinks

Θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τα hyperlinks από ένα word αρχείο. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εισαγωγή κειμένου από word διατηρώντας τις όποιες τυποποιήσεις (formatting) υπάρχουν. >>>

Επεξεργασία Κειμένου

Η επεξεργασία του κειμένου γίνεται παιχνίδι με τη χρήση συντομεύσεων. Οι ίδιες συντομεύσεις ισχύουν για το InDesign, για το Illustrator αλλά και για το Photoshop!  >>>

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων

Μπορούμε να τυπώσουμε κάποιο εύρος σελίδων αλλά και μεμονωμένες σελίδες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, θέλουμε να τυπώσουμε τις σελίδες 1 έως και την 12 και τις σελίδες...  >>>

Επεξεργασία Πολυγώνου... προτού δημιουργηθεί!

Όταν δημιουργούμε ένα πολύγωνο στο InDesign ή στο Illustrator με το αντίστοιχο εργαλείο, μπορούμε να αυξομειώσουμε τις πλευρές του, live τη στιγμή που...  >>>

Μεταφορά Χρωματικών Δειγμάτων

Πρόβλημα: Έχω μία εργασία που απαιτεί να χρησιμοποιήσω τα ίδια χρώματα σε πολλές εφαρμογές της Adobe. Η δημιουργία όμως χρωματικών Δειγμάτων (Swatches)...  >>>

Εναλλαγή μεταξύ "Cancel" & "Reset"

Επεξεργαζόμαστε μία εικόνα μέσω της ρύθμισης «Στάθμες» (Levels). Πειράξαμε λίγο το Κυανό κανάλι, λίγο το Ματζέντα, λίγο όλα τα κανάλια μαζί και...  >>>