Τετάρτη 23 Μάιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow Photoshop

photoshop text

Μαζικές αλλαγές σε κείμενα

Σε ένα Photoshop αρχείο, θέλω να αλλάξω σε πολλαπλά επίπεδα (layers) κειμένου κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. Έχω παλιά έκδοση της εφαρμογής και δεν μπορώ να επιλέξω πολλά επίπεδα μαζί. >>>

Κεραυνός... στα γρήγορα!

Έχουμε μία νυχτερινή λήψη (και όχι μόνο) ενός τοπίου και θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακή. Ένας κεραυνός θα ήταν ιδανικός για το σκοπό αυτόν...  >>>

Περιήγηση της εικόνας με PageUp

Πρόβλημα: Έχω μία μεγάλη εικόνα και θέλω να την τσεκάρω για τυχόν παρουσία σημαδιών, σκουπιδιών κ.λπ. Φοβάμαι ότι σέρνοντάς την με το χεράκι (Η) θα...  >>>

Διατήρηση της Διαφάνειας

Με τη συντόμευση Alt+Delete βάφουμε ένα layer χρησιμοποιώντας το χρώμα προσκηνίου (Foreground color) ενώ με Ctrl+Delete με το χρώμα φόντου...  >>>

Ευθυγράμμιση φωτογραφιών

Υπάρχουν 3 εύκολοι τρόποι να ευθυγραμμιστεί μια εικόνα, ώστε να φαίνεται σωστά.
1) Τοποθετούμε οδηγό σε κάποιο σημείο αναφοράς και -από τη παλέτα των...  >>>

Αλλαγή τιμών με συντομεύσεις

Οι συντομεύσεις στο Photoshop είναι κάτι παραπάνω από βοηθήματα αφού πραγματικά μπορούν να απογειώσουν τις αποδόσεις μας. Μία από αυτές είναι...  >>>

Καλύτερος έλεγχος μετατροπής Grayscale

Για να μετατρέψουμε μία φωτογραφία από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη δεν επαναπαυόμαστε στην εντολή Image> Mode> Grayscale.  Στην CS3 έκδοση του Photoshop προστέθηκε >>>

Κερδίστε χρόνο με λιγότερα thumbs

Αν επεξεργαζόμαστε στο Photoshop αρχείο με πολλά layers και ο υπολογιστής μας παρουσιάζει ιδιαίτερη καθυστέρηση, μπορούμε να "επιταχύνουμε" λίγο...  >>>