Δευτέρα 22 Ιανουάριος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
Home arrow Εκδόσεις arrow Ελληνικές arrow Βασική Γραφιστική

Βασική Γραφιστική

books/DartAll/dartall_anoigma.jpg


Πριν λίγο καιρό, μία νέα εκδοτική εταιρεία με κύριο αντικείμενο την έκδοση βιβλίων γραφικών τεχνών, έκανε την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για την «Dart Books», της οποίας στόχος είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής βιβλιογραφίας γραφικών τεχνών, με προσεγμένες εκδόσεις, οι οποίες να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όσων ασχολούνται με τον πολυσύνθετο κλάδο μας.
Η συντακτική ομάδα του cmyk ήταν από τους τυχερούς που απέκτησε πρώτη τα πέντε πρώτα βιβλία των εκδόσεων «Dart» και η πρώτη αντίδραση μας ήταν ο θαυμασμός, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πραγματικά πολυτελείς εκδόσεις γραφικών τεχνών.

Τα πέντε βιβλία δεν είναι μόνο καλοτυπωμένα σε αυτό άλλωστε δεν υστερούν ούτε οι ελληνικές εκδόσεις αλλά πρόκειται για πέντε βιβλία στα οποία έχει συνδεθεί η μέθοδος εκτύπωσής τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (τύπος χαρτιού, τοπικά uv, κοπτικά, δίπλωση, μελάνια) με την ύλη τους. Αυτό από μόνο του μετατρέπει το κάθε βιβλίο σε χειροπιαστό παράδειγμα των όσων αναφέρονται σε αυτό. Για παράδειγμα, όταν γίνεται αναφορά στα pantone μελάνια υπάρχουν εικόνες και γραφικά τυπωμένα με pantone μελάνια, ή αντικριστές σελίδες με το ίδιο φόντο έχουν τυπωθεί σε διαφορετικό χαρτί ώστε να γίνεται αντιληπτή από τον αναγνώστη η διαφορά στην εμφάνιση ενός θέματος όταν αυτό τυπώνεται σε διαφορετικό υπόστρωμα. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η σειρά αποτελείται από πέντε βιβλία υπό τη γενική κατηγορία «Βασική Γραφιστική», ενώ κάθε ένα από αυτά καταπιάνεται με ένα διαφορετικό θέμα.
Έτσι έχουμε τους εξής επιμέρους τίτλους:

• Format
• Layout
• Τυπογραφία
• Εικόνα
• Χρώμα


Format
Το πρώτο βιβλίο της σειράς, όπως και τα υπόλοιπα, είναι χωρισμένο σε 6 κεφάλαια καθένα από τα οποία χωρίζεται με τη σειρά του σε υπό ενότητες και καταπιάνεται με τα εξής προϊόντα γραφικών τεχνών: Βιβλίο, Περιοδικό, Αφίσα, Έντυπο υλικό και τέλος Φυλλάδιο, ενώ υπάρχει και μία μικρή αναφορά στον σχεδιασμό για οθόνη (web).

books/DartAll/dartall_1.jpg

Το Format, σε 176 σελίδες, περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις φυσικές διαστάσεις μιας δουλειάς, όπως το μέγεθος, το υλικό στο οποίο θα τυπωθεί, τις πιθανές μεθόδους βιβλιοδεσίας και δεσίματος και παρέχει πληροφορίες, όπως μεγέθη χαρτιών και φακέλων, σχεδιασμό του κασέ μιας έκδοσης κ.λ.π. Ανάμεσα στα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο, βρίσκονται και προσκλήσεις τυπωμένες σε πλαστικό, επαγγελματικές κάρτες τρυπημένες με λέιζερ, ένας οδηγός μαγειρικής με εξώφυλλο από μαγνητικό υπόστρωμα που κολλάει στην πόρτα του ψυγείου, ένα φυλλάδιο που κρέμεται από μεταλλική κρεμάστρα και περιέχει σελίδες καμένες με σίδερο, και άλλα πολλά. Τα θέματα αναλύονται διεξοδικά, αλλά και πολύ απλά, ώστε να γίνονται κατανοητά και από αναγνώστες που τώρα ξεκινούν να ασχολούνται με τη γραφιστική και την τεχνολογία γραφικών τεχνών. Ερωτήματα όπως, ποιος τύπος χαρτιού ταιριάζει καλύτερα σε ποιου είδους έντυπο ή ποια μέθοδος βιβλιοδεσίας εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό μιας έκδοσης, απαντώνται εδώ με παραδείγματα από γνωστά περιοδικά και εκδόσεις που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ιδιαιτέρως θετικό στοιχείο τόσο του Format όσο και των άλλων εκδόσεων είναι, πως δεν αρκούνται απλώς σε μία παρουσίαση εργασιών από διάφορους καταξιωμένους γραφίστες ή δημιουργικά γραφεία αλλά παρέχουν τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να υλοποιήσει σωστά την δική του ιδέα.


Layout
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς αναλύει την οργάνωση των στοιχείων ενός design, καθώς και τις πρακτικές και αισθητικές παραμέτρους μιας εργασίας όπως: Πού και πώς πρέπει να παρουσιαστεί το περιεχόμενο ενός περιοδικού, μιας ιστοσελίδας ή μιας αφίσας. Όλες οι βασικές έννοιες του layout αναλύονται εδώ, ξεκινώντας από το κασέ και το μοντάζ και καταλήγοντας στην επιλογή του χαρτιού για μία έκδοση και του τρόπου βιβλιοδέτησής της. Ο βασικός κορμός του βιβλίου Layout είναι το «στήσιμο» μιας σελίδας, δηλαδή η δημιουργία του πλέγματος (grid) στο οποίο πάνω θα «πατήσουν» οι εικόνες και τα κείμενα κάθε σελίδας ώστε το αποτέλεσμα να έχει συνοχή, ομοιομορφία, ταυτότητα αλλά και κανόνες τέτοιους που να μην έρχονται σε σύγκρουση με το εφικτό κατά την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία, όπως για παράδειγμα σωστά περιθώρια από τη ράχη και τις άκρες των φύλλων κ.λπ. Και εδώ, τα κείμενα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό το οποίο παρουσιάζει δουλειές των: Alan Fletcher, 3 Deep Design, Why Not Associates και πολλούς άλλους. 

books/DartAll/dartall_2.jpgbooks/DartAll/dartall_3.jpg

Επίσης στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν συγκεντρωμένες οι βασικότερες έννοιες που αναλύθηκαν στις προηγούμενες σελίδες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σύντομο, αλλά πολύ χρηστικό γλωσσάρι, όπου ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει για να πάρει γρήγορα την πληροφορία που χρειάζεται. Το γλωσσάρι αυτό το συναντάμε και στα πέντε βιβλία της σειράς. 


Τυπογραφία
«Παρατηρώντας τα τυπογραφικά στοιχεία», «κατηγορίες γραμματοσειρών», «στοιχειοθεσία», «δημιουργία γραμματοσειρών», «τυπογραφία και παραγωγή», «τυπογραφία στην πράξη», είναι οι τίτλοι των 6 κεφαλαίων του τρίτου βιβλίου της σειράς. Το βιβλίο καλύπτει τα κυριότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βασική κατανόηση της τυπογραφίας, όπως τις οικογένειες και τα βάρη των γραμματοσειρών, καθώς και τις κυριότερες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται.


books/DartAll/dartall_4.jpg

Γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ γραμματοσειράς και τυπογραφικού στοιχείου και αναλύονται τα μέρη ενός γράμματος, τα βάρη, οι οικογένειες αλλά και ο ρόλος και η επιλογή μιας γραμματοσειράς βάση της χρήσης της. Για παράδειγμα, άλλη γραμματοσειρά θα χρησιμοποιηθεί σε μία προσκληση για παιδικό πάρτυ και άλλη σε μία πινακίδα της οδικής σήμανσης, αφού ο σκοπός διαφέρει στην κάθε περίπτωση. Στην πρώτη θέλουμε, πέρα από το να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη, να τον προϊδεάσουμε θετικά, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ζητούμενο είναι μόνο η πληροφόρηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις βασικότερες έννοιες της τυπογραφίας στα πλαίσια ενός design, όπως την ιεραρχία ενός κειμένου, το πρωτόγραμμα, τα συμπλέγματα των γραμμάτων, τα σημεία στίξης, το διάστιχο, τη λειτουργία της αραίωσης κ.λπ. Και αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό εκδόσεων, των οποίων η γραφιστική βασίζεται σε τυπογραφικά στοιχεία. 


Εικόνα
Εφόσον μία έκδοση (πλην ίσως του βιβλίου, λογοτεχνικού ή άλλου) δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς το πάντρεμα κειμένου με εικόνα η σειρά: «βασική γραφιστική» δεν θα μπορούσε να παραλείψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. 
Το τέταρτο βιβλίο λοιπόν εξετάζει τη σημασία των εικόνων και πώς μπορούν αυτές να ενταχθούν σε ένα design. Εισάγοντας τον αναγνώστη σε βασικές αρχές σημειολογίας, παρουσιάζει και επεξηγεί την ορολογία που σχετίζεται με τον τρόπο που «διαβάζουμε» τις εικόνες, ενώ σε πρακτικό επίπεδο αναλύει όρους και τεχνικές που συνδέονται με τη δημιουργία και την παρουσίαση των εικόνων. 

books/DartAll/dartall_5.jpgbooks/DartAll/dart_6.jpg

Πιο συγκεκριμένα, επεξηγούνται όροι όπως συνεκδοχή, μεταφορά, μετωνυμία, παρομοίωση κ.α. σε σχέση πάντα με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο θεατής μια εικόνα στα πλαίσια μιας ευρύτερης γραφιστικής εφαρμογής.

Το βιβλίο παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους εικόνων, πέρα από τις φωτογραφίες και την εικονογράφηση, όπως σύμβολα, ιδεογράμματα, φωτογράμματα και σε τεχνικό επίπεδο αναλύει τα βασικά θεωρητικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη χρήση των εικόνων, όπως χρωματικά συστήματα, είδη αρχείων κ.α.


Χρώμα
Και φτάνουμε στο τελευταίο βιβλίο της σειράς «βασική γραφιστική» που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Εδώ ο τίτλος μιλά από μόνος του. «Όλα για το χρώμα». CMYK, RGB, προσθετική και αφαιρετική μέθοδος, χρωματικά συστήματα, κατηγορίες χρωμάτων, ψυχολογία χρώματος, απόχρωση, κορεσμός, τίντα, overprint, ντεγκραντέ, pantone, συνδυασμοί χρωμάτων, gamut, φωσφορίζοντα και μεταλλικά χρώματα και πολλά άλλα.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται μεταξύ άλλων και δουλειές των γραφείων Aboud Sodano για τον Paul Smith, του KesselsKramer για τη Diesel και SEA Design για το αγγλικό τηλεοπτικό κανάλι Five. Το βιβλίο έχει τυπωθεί με ένα πέμπτο χρώμα (Pantone 802) και σε τέσσερα διαφορετικά χαρτιά, δείχνοντας έτσι, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, στην πράξη πόσο επηρεάζει το είδος του χαρτιού την πιστότητα αποτύπωσης των διαφόρων χρωμάτων.


books/DartAll/dartall_7.jpg

4 Σχόλια

talkisart
despo michael
02 Αύγουστος 2011, 04:34
παιδεια πος μπορω να παρο και τα 5 βιβλια δωστε οδηγιες
leftis1987
lefteris georgatos
29 Οκτώβριος 2012, 16:11
πολυ ωραιο ευχαριστώ
NIKI
NIKI
10 Ιανουάριος 2014, 07:57
Ψαχνω και γω αυτά υα βιβλια και η εταιρία εχει κλείσει μήπως εχετε καμια ιδεα που μπορώ να τα βρω
dimakis
Βασίλης Δημάκης
13 Οκτώβριος 2014, 05:25
Γεια σας. Η εκδοτική εταιρεία Dart Books δυστυχώς έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Τα βιβλία –όσα έχουν απομείνει- μπορείτε να τα προμηθευτείτε επικοινωνώντας με την εταιρεία Graphopress στο τηλέφωνο 2109518694 & 2109523617. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. CMYKMAG.GR

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

NEWSLETTER

Σύνδεση Χρήστη