Δευτέρα 22 Ιανουάριος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Άρθρα arrow Έρευνες arrow Φασματοφωτόμετρα. Αξίζουν τον κόπο;

Φασματοφωτόμετρα. Αξίζουν τον κόπο;

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος στις εκτυπώσεις αλλά και στις γραφικές τέχνες γενικότερα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση φασµατοφωτόµετρων.

Οι τυπογράφοι τους χρησιµοποιούν για να ελέγχουν τη γραµµή παραγωγής, οι πελάτες τους χρησιµοποιούν για να ελέγξουν το τελικό προϊόν. Όσο οι απαιτήσεις ποιότητας αυξάνουν χρόνο µε το χρόνο, τα σπεκτροφωτόµετρα θα είναι αυτά που θα αποφασίζουν εάν µία εργασία µπορεί να γίνει αποδεκτή ή όχι.
Όταν όµως ο Φλαµανδικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Γραφικών Τεχνών VIGC (Flemish Innovation Center for Graphic Communication), διενήργησε µία έρευνα πάνω στην ακρίβεια αυτών των συσκευών, βρέθηκαν διαφορές τις τάξεως 4 στο Delta E. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πρόβληµα στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών!
«Η ποιότητα του χρώµατος αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση για τη βιοµηχανία των Γραφικών Τεχνών» δήλωσε ο κύριος Eddy Hagen, γενικός διευθυντής του VIGC. «Οι επιχειρήσεις γραφικών τεχνών προσπαθούν τα µέγιστα ώστε το χρώµα να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι πελάτες αυτοί χρησιµοποιούν το χρώµα ως κριτήριο για το αν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν µία εκτυπωτική εργασία. Το γεγονός αυτό µετατρέπει το ρόλο των συσκευών µέτρησης ως καθοριστικό. Κατά συνέπεια, η ποιότητα των συσκευών µέτρησης θα περίµενε κανείς να είναι υψηλών προδιαγραφών. Και όµως δεν είναι.»

Κατόπιν κάποιον εµπειριών, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν διαφορετικές τιµές µεταξύ διαφορετικών συσκευών µέτρησης, ο VIGC ξεκίνησε την πρώτη του έρευνα σύγκρισης πολλαπλών συσκευών το καλοκαίρι του 2007. «Είδαµε ορισµένες διαφορές µεταξύ των φασµατοφωτόµετρων που χρησιµοποιούµε εµείς οι ίδιοι.» εξηγεί ο κύριος Fons Put, senior σύµβουλος του VIGC. «Έτσι ξεκινήσαµε µία διαδικασία ελέγχου και σύγκρισης διαφορετικών συσκευών µέτρησης. Ως αναφορά χρησιµοποιήθηκε ο χρωµατικός στόχος NetProfiler της GretagMacBeth. Πρόκειται για ένα πίνακα ελέγχου (test chart) ο οποίος συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο αναφέρει τις τιµές Lab των χρωµατικών δειγµάτων (patches) όπως αυτά έχουν προκύψει µετά από µέτρηση µε high end φασµατοφωτόµετρο. Το πιστοποιητικό ισχύει µόνο για 12 µήνες και πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Μετρήσαµε λοιπόν τα 13 patches του πίνακα ελέγχου χρησιµοποιώντας διαφορετικές συσκευές µέτρησης. Συγκεκριµένα µε 2 patches θέλαµε να µετρήσουµε την ακρίβεια µέτρησης των συσκευών και προχωρήσαµε σε 10 διαδοχικές µετρήσεις στη σειρά.»


∆ιαφορές έως delta E 3,77

Τον τελευταίο χρόνο, ο VIGC έχει ελέγξει περισσότερες από 20 διαφορετικές συσκευές, µε τις περισσότερες από αυτές να χρησιµοποιούνται από εκτυπωτικές µονάδες/συνεργάτες του οργανισµού. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τη συγκεκριµένη έρευνα σε σχέση µε άλλες µικρότερες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οι άλλες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί µε συσκευές µέτρησης οι οποίες έχουν αποκτηθεί κατευθείαν από τους προµηθευτές. Ο VIGC χρησιµοποιεί συσκευές που βρίσκονται έξω στην αγορά και χρησιµοποιούνται καθηµερινώς από τις εκτυπωτικές µονάδες. Το γεγονός αυτό δίνει στον οργανισµό µια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα εποπτείας των ικανοτήτων των φασµατοφωτόµετρων στην καθηµερινή πρακτική. Και οι ικανότητές τους δεν είναι αυτές που πιστεύει ο κόσµος…

Όταν ένας πελάτης απαιτεί µέγιστο delta E 2, κάτι πολύ συνηθισµένο για υψηλών προδιαγραφών εκτυπώσεις στο Βέλγιο, θέλει µία συσκευή η οποία να µπορεί να µετρά το χρώµα µε όση µεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται. Κι όµως, η έρευνα του VIGC έδειξε διαφορές της τάξεως του delta E = 3,77 για συγκεκριµένα χρώµατα.
Κατά µέσο όρο, η διαφορές ανά συσκευή και για τα 13 patches ήταν στο 1,56.


∆ιαφορετικοί τύποι, διαφορετικά brands

Για τις ανάγκες τις έρευνας ο VIGC χρησιµοποίησε πολλαπλές συσκευές ίδιου τύπου ή της ίδιας µάρκας. Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ του τύπου ή της µάρκας και τις ακρίβειας µέτρησης;

«Η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον.» λέει ο κύριος Put και συνεχίζει «Υπήρχε ένας γενικός κανόνας: Οι νεότεροι τύποι συσκευών, απέδιδαν καλύτερα. Με συσκευές που ήταν λίγων ετών, µερικές φορές είχαµε καλά αποτελέσµατα µε την πρώτη και κακά µε κάποια επόµενη. Το δικό µας φασµατοφωτόµετρο, το οποίο καλιµπράρεται τακτικά πάνω στο Net Profiler, ήταν το καλύτερο. Μια άλλη συσκευή, της ίδιας εταιρείας, του ίδιου τύπου και λίγο πολύ ίδιας ηλικίας, είχε πολύ κακή απόδοση.»

Όταν υπολογίστηκε ο µέσος όρος για τις µετρήσεις και των 13ων patches και κατηγοριοποιήθηκε ανά συσκευή, ο VIGC βρήκε διαφορές από το ακριβές χρώµα που κυµαίνονταν µεταξύ delta E 0,54 για την καλύτερη συσκευή και 2,74 για τη χειρότερη. Αυτό σηµαίνει πως διάφορες συσκευές έδειξαν – κατά µέσο όρο – υψηλότερη απόκλιση από τα στάνταρ που θέτουν οι πελάτες στους τυπογράφους τους για τις υψηλών προδιαγραφών εκτυπώσεις τους.

Η υψηλότερη απόκλιση σε µεµονωµένα patches, ήταν delta E 3.77. «Επίσης, ενδιαφέρον ή ενοχλητικό αν θέλετε, ήταν το γεγονός πως συσκευές µίας συγκεκριµένης εταιρείας είχαν σηµαντικές αποκλίσεις στα κόκκινα και στα πορτοκαλί. Συναντήσαµε αυτήν την απόκλιση σε πολλαπλές συσκευές της συγκεκριµένης εταιρείας.» (εικ.01)


articles/spectro17/spectro17_1.jpg

Τι προκαλεί τις αποκλίσεις;
Σε ότι αφορά τις παλιές συσκευές, µία πιθανή αιτία µπορεί να είναι η συντήρησή τους. «Ξέρουµε, πως κάποιες συσκευές µέτρησης απέδωσαν κακά επειδή ήταν βρώµικη η πλάκα καλιµπραρίσµατος ή το σύστηµα ανάγνωσης» εξηγεί ο κύριος Put. Τα φασµατοφωτόµετρα χρειάζονται τακτικό καλιµπράρισµα και περιοδικά καθαρισµό. Ένας άλλος παράγοντας µπορεί να είναι η φωτεινή πηγή που χρησιµοποιούµε. Ο κύριος Put αναφέρει σχετικά: «Καµία φωτεινή πηγή δεν έχει τέλεια δύναµη φασµατικής διανοµής. Και εάν δεν έχουµε αρκετή δύναµη σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος, δεν µπορεί να ανακλαστεί πολύ χρώµα στη συγκεκριµένη περιοχή. Το γεγονός αυτό περιορίζει την ακρίβεια µέτρησης ελάχιστων αποκλίσεων της συγκεκριµένης περιοχής. Μια LED φωτεινή πηγή για παράδειγµα έχει διαφορετική δύναµη φασµατικής διανοµής από µία φωτεινή πηγή µε λυχνία βολφράµιου. Και οι δύο όµως χρησιµοποιούνται από τα φασµατοφωτόµετρα.» (εικ.02)


articles/spectro17/spectro17_2.jpg


Γιατί όχι delta E 2000;
Οι µεγάλες αποκλίσεις που βρέθηκαν µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα: Oι πελάτες απαιτούν delta E 2, τα συστήµατα µέτρησής τους όµως ίσως τους δώσουν delta E 3
Μια εύκολη – και αξιόπιστη – λύση για τη βιοµηχανία µπορεί να είναι η αποδοχή του delta E 2000 ως φόρµουλα για τον υπολογισµό των διαφορών χρώµατος.
«Όταν οι άνθρωποι µιλούν για το delta E, συνήθως αναφέρονται στο delta E*ab, αλλιώς γνωστό και ως delta E 1976. Αυτή είναι και η φόρµουλα που αναφέρεται στα σχετικά ISO standards. Η φόρµουλα αυτή, όµως, είναι πολύ ανακριβείς όταν πρόκειται για πολύ µικρές διαφορές µεταξύ χρωµάτων.» αναφέρει ο κύριος Hagen και συνεχίζει: «Είµαι σε θέση να σας δείξω ένα ζευγάρι χρωµάτων µε χρωµατική διαφορά τις τάξεως του delta E 5, όπου η διαφορά είναι ανεπαίσθητη…. Πάρτε για παράδειγµα ένα 100% και ένα 95% κίτρινο τετραχρωµίας ISOcoated. Η διαφορά τους θα είναι µόλις διακριτή, όµως, εάν το µετρήσετε µε delta E*ab, θα σας βγάλει τιµή 5. (εικ.03)


articles/spectro17/spectro17_3.jpg

Το delta E*ab, στην πραγµατικότητα δεν συµµορφώνεται µε την αντίληψη του ανθρώπινου µατιού στις χρωµατικές διαφορές. Το νεότερο delta E 2000 συµµορφώνεται. Πάρτε τα ίδια κίτρινα, µετρήστε τα και θα πάρετε ένα delta E περίπου στο 1. Γεγονός που συµµορφώνεται µε τη γενική ιδέα  του delta E:  Ένα delta E της τάξεως του 1 δηλώνει τη µικρότερη δυνατή διαφορά χρωµάτων που µπορεί να γίνει αντιληπτή.»
Όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας του VIGC ξανά υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας το delta E 2000, οι αριθµοί έγιναν πολύ πιο ρεαλιστικοι. Ο συνολικός µέσος όρος, για όλες τις συσκευές, και στα 13 patches, ήταν ένα κακό 1,56 όταν χρησιµοποιήθηκε στον υπολογισµό το delta E*ab, ενώ µε το πιο πρόσφατο delta E 2000 πήραµε το πολύ καλό 0,39.
«Το παράξενο όµως είναι πως πολλοί ειδικοί δεν θέλουν να χρησιµοποιούν delta E 2000 επειδή δεν είναι τόσο καλό σε περιπτώσεις όπου έχουµε µεγάλες χρωµατικές αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το παλαιότερο delta E*ab αποδίδει καλύτερα. Ποιος όµως ενδιαφέρεται για την πιστότητα µεγάλων αποκλίσεων; Προσωπικά θέλω ακρίβεια στις µικρές χρωµατικές αποκλίσεις. Ακριβώς εκεί βρίσκεται το πεδίο διαµάχης, εκεί απορρίπτονται οι δουλειές. Όχι επειδή τα χρώµατα «δείχνουν» διαφορετικά, αλλά επειδή η delta E φόρµουλα θα τα «δείξει» διαφορετικά… Η βιοµηχανία των γραφικών τεχνών θα µπορούσε να επωφεληθεί πολύ εάν η φόρµουλα delta E 2000 γινόταν η επίσηµη φόρµουλα για τον υπολογισµό των χρωµατικών διαφορών. Όλα όµως τα σχετικά ISO standards φαίνεται να αποδέχονται µόνο την delta E*ab… Ακόµη και το ISO 13655 της µέτρησης χρώµατος, το οποίο έχει ξαναγραφτεί προσφάτως, αποδέχεται µόνο το delta E*ab. Πράγµα που δεν γίνεται για το καλό της βιοµηχανίας των γραφικών τεχνών αλλά για τους πελάτες της βιοµηχανίας.» δήλωσε ο κύριος Hagen.


Συµπεράσµατα και συστάσεις

Τι µάθαµε από αυτήν την έρευνα; Πρώτ’ απ’ όλα πως οι µετρήσεις από φασµατοφωτόµετρα – τουλάχιστον από αυτά που χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία των γραφικών τεχνών – δεν είναι απόλυτες. Υπάρχουν διαφορές µεταξύ διαφορετικών συσκευών.
Επίσης µάθαµε πως οι συσκευές χρειάζονται αφενός καλιµπράρισµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αφετέρου έχουν ανάγκη από καλή συντήρηση. Ένας τακτικός καθαρισµός από τον έµπορα µπορεί να είναι δαπανηρός αλλά από την άλλη πιο είναι το κόστος µιας άψογης εκτυπωτικής εργασίας η οποία απορρίφθηκε εξαιτίας ενός ανακριβούς φασµατοφωτόµετρου το οποίο έδειχνε λάθος µετρήσεις;
Επίσης, η βιοµηχανία και οι οργανισµοί ISO πρέπει να αναλογιστούν τη χρήση της φόρµουλας delta E 2000 ως standard για τη µέτρηση των εκτυπωτικών προϊόντων.
Για τις µικρές χρωµατικές διαφορές η delta E 2000 συµµορφώνεται πολύ καλύτερα στην ανθρώπινη όραση απ’ ότι η delta E*ab.
Η απόρριψη µιας δουλειάς θα πρέπει να γίνεται βάση της εµφανούς χρωµατικής διαφοράς και όχι βάση διαφορετικών αποτελεσµάτων µέτρησης.


Περί delta E

Το delta E είναι επί της ουσίας µία φόρµουλα υπολογισµού της διαφοράς που έχουν δύο χρώµατα µεταξύ τους. Το delta E της διαφοράς µεταξύ δύο χρωµάτων αποδίδεται µε έναν αριθµό (π.χ. delta E 1, 2, 3 κ.λπ.)


Περί VIGC

O VIGC είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος υποστηρίζει επιχειρήσεις γραφικών τεχνών µε καινοτοµίες, ενσωµατώνοντας σε αυτές νέες τεχνολογίες. Παρέχει υπηρεσίες ενηµέρωσης για νέες τάσεις, εκπαίδευση και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Ένας από τους βασικότερους τοµείς δραστηριοποίησής του είναι το χρώµα.

Η παρούσα έρευνα δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού www.vigc.be και παρουσιάζεται αυτούσια.

Ο VIGC είναι επίσης ένα από τα ενεργά µέλη του Ghent PDF Workgroup, όπου διενεργεί δοκιµές συµβατότητας των preflights εφαρµογών.

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

NEWSLETTER

Σύνδεση Χρήστη