Παρασκευή 20 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Ειδήσεις arrow Ελλάδα arrow Νέος Οργανισμός για τα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά

Νέος Οργανισμός για τα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά

Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014

news/12_2014/A_logo_poeag.jpg

Ο Ο.Τ.Ο.Η.Ε. είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), οποίος αποτελείται από καθηγητές, ερευνητές και επιχειρηματίες του κλάδου των Γραφικών Τεχνών & της Συσκευασίας.

Εδρεύει στην Αθήνα και εκδίδει τριμηνιαίο NEWS LETTER όπου θα υποστηρίζει και θα οργανώνει το πλαίσιο συνεργασίας με Ελληνικές και ξένες εταιρείες, με σκοπό τη δημιουργία:

1. Cluster of printed electronics

2. Να σχεδιάζει και να οργανώνει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε τυπωμένα ηλεκτρονικά συστήματα & έντυπη έξυπνη συσκευασία.

3. Να συμμετέχει σε προγράμματα και να αναπτύξει και να διαμορφώσει τυπωμένα Έξυπνα Έντυπα / Έξυπνη Συσκευασία, σε Ελληνικό & Διεθνές επίπεδο.


Περιγραφή Σκοπού

Η συμβατική εκτύπωση μέσω «έξυπνων» υλικών είναι ένας τεχνολογικός τομέας με δυνητικές εφαρμογές σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους.

Η αναγνώριση της αυξανόμενης σημασίας των τυπωμένων ηλεκτρονικών οδήγησε στην ίδρυση του Ο.Τ.Ο.Η.Ε. (Οργανισμός Τυπωμένων Οργανικών Ηλεκτρονικών Ελλάδος) από μια ομάδα από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και βιομήχανους.


Ο Ο.Τ.Ο.Η.Ε. δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:

• Προώθηση του τομέα των τυπωμένων ηλεκτρονικών στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα

• Διερεύνηση του συνεργατικού δυναμικού του τομέα (επιδιώκοντας την ίδρυση συνεργατικών τεχνολογικών σχηματισμών)

• Συμμετοχή σε έργα Ε.Τ.Α.Κ. (Επιστημονικής, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας)

• Ανάληψη συμβουλευτικού έργου σε υπάρχουσες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής (αποτίμηση, σχεδιασμός, προτυποποίηση-δειγματισμός, αξιολόγηση)

Τα τυπωμένα ηλεκτρονικά είναι μια αναδυόμενη βιομηχανία, με αλματώδη ρυθμό ανάπτυξης και βελτίωσης.

Η συλλογική εμπειρία των στελεχών του Ο.Τ.Ο.Η.Ε. διασφαλίζει ότι το παραγόμενο έργο του θα είναι χρονικά ενημερωμένο και ποιοτικά άριστο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.