Δευτέρα 22 Ιανουάριος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow InDesign arrow Διαχειριση οδηγών στο InDesign

Διαχειριση οδηγών στο InDesign

Μιχάλης Καλούδης
Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2012

Γνωρίζατε ότι οι οδηγοί που έχουν τοποθετηθεί σε μία σελίδα, μπορούν να αντιμετωπιστούν ως αντικείμενα; Εάν για παράδειγμα δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο (π.χ. κάποιο πλαίσιο) πάνω στη σελίδα, πληκτρολογώντας Command/Ctrl+A, επιλέγουμε όλους τους οδηγούς, οριζόντιους και κάθετους και με την παλέτα Align (Window > Object & Layout > Align) τους κατανέμουμε ισόποσα πάνω στη σελίδα σαν να ήταν αντικείμενα.

indesign guides
Όλες οι δυνατότητες της παλέτας μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στους οδηγούς.

Αν τώρα, έχουμε τόσους πολλούς οδηγούς που όταν ξε-ζουμάρουμε πολύ, μας «γεμίζουν» την οθόνη εμποδίζοντάς μας να δούμε καθαρά το εικαστικό, μπορούμε φυσικά να τους κρύψουμε αλλά μετά θα πρέπει και πάλι να τους εμφανίσουμε και να επαναλάβουμε τη διαδικασία αν θέλουμε και πάλι να έχουμε μία γενική άποψη της σελίδας. Υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι, αλλά ισχύουν μόνο για τους οδηγούς που θα προσθέσουμε αφού κάνουμε τις παρακάτω δύο ενέργειες: Η πρώτη είναι να επιλέξουμε την εντολή Layout > Ruler Guides... Εκεί αλλάζουμε την τιμή στο πεδίο View Threshold από το 5%, που είναι το προκαθορισμένο, σε αυτό που θέλουμε π.χ. 50%.

indesign guides

Από το σημείο αυτό, όποιος οδηγός προστεθεί, θα αποκρύπτεται όταν η μεγέθυνση απεικόνισης της σελίδας θα είναι κάτω από 50%. Η δεύτερη εναλλακτική είναι, καθώς τραβάμε έξω έναν οδηγό, να κρατάμε πατημένο και το Option/Alt. Ο οδηγός θα είναι ορατός μόνο στη συγκεκριμένη ή μεγαλύτερη τιμή απεικόνισης που είχαμε όταν τον δημιουργήσαμε.

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

NEWSLETTER

Σύνδεση Χρήστη