Τετάρτη 25 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow Γενικά arrow Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων

Μπορούμε να τυπώσουμε κάποιο εύρος σελίδων αλλά και μεμονωμένες σελίδες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, θέλουμε να τυπώσουμε τις σελίδες 1 έως και την 12 και τις σελίδες 25 και 32 ενός εντύπου. Επιλέγουμε «Εκτύπωση» και στο πεδίο που ορίζουμε τις σελίδες που θέλουμε να τυπώσουμε, πληκτρολογούμε 1-12,25,32. Με την παύλα ορίζουμε το εύρος ενώ με το κόμμα τις μεμονωμένες σελίδες και γενικά μία νέα τιμή.


trixx/2010/print.jpg
Δεν υπάρχει περιορισμός στις σελίδες που θα ορίσουμε. Αρκεί να τις θυμόμαστε...


Δηλαδή, μπορούμε επίσης να ορίσουμε και δύο εύρη σελίδων πληκτρολογώντας για παράδειγμα 1-12,28-32.


0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.