Τετάρτη 25 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow Photoshop arrow Περιήγηση της εικόνας με PageUp

Περιήγηση της εικόνας με PageUp

Πρόβλημα: Έχω μία μεγάλη εικόνα και θέλω να την τσεκάρω για τυχόν παρουσία σημαδιών, σκουπιδιών κ.λπ. Φοβάμαι ότι σέρνοντάς την με το χεράκι (Η) θα ξεχάσω κάποια περιοχή.

Λύση: Περιηγούμαστε στην εικόνα με τα πλήκτρα. Για αρχή πατάμε το Home που μας μεταφέρει στην πάνω-αριστερή γωνία (το πλήκτρο End μας πάει στην κάτω-δεξιά). Στη συνέχεια με το PageDown μεταφερόμαστε προς το κάτω μέρος της εικόνας. Αν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη, η εντολή αντιμετωπίζει την επιφάνεια της οθόνης σαν σελίδα και μεταφέρει την περιοχή που υπήρχε στο κάτω μέρος της οθόνης, επάνω.
Όταν ελέγξουμε όλη την αριστερή «στήλη», λόγω έλλειψης PageRight πλήκτρου, πληκτρολογούμε Ctrl+PageDown για να μεταφερθούμε δεξιά (με Ctrl+PageUp μεταφερόμαστε αριστερά). Και πάλι η επιφάνεια της οθόνης αντιμετωπίζεται σαν σελίδα. Έπειτα με PageUp ανεβαίνουμε για να ελέγξουμε και αυτήν τη «στήλη». Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία εωσότου ελέγξουμε όλη την εικόνα.

Extra tip: Με την προσθήκη του Shift κάνουμε μικρά βήματα προς όποια κατεύθυνση επιλέγουμε.


trixx/2010/pageup.jpg
Με τη βοήθεια του Navigator, μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της εικόνας βρισκόμαστε.


0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.