Τετάρτη 25 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow Γενικά arrow Επεξεργασία Κειμένου

Επεξεργασία Κειμένου

Η επεξεργασία του κειμένου γίνεται παιχνίδι με τη χρήση συντομεύσεων. Οι ίδιες συντομεύσεις ισχύουν για το InDesign, για το Illustrator αλλά και για το Photoshop!
Ας τις δούμε μία μία.

Με Ctrl+Shift+Τελεία -> αυξάνουμε το μέγεθος κατά 2 στιγμές
Με Ctrl+Shift+Κόμμα -> μειώνουμε το μέγεθος κατά 2 στιγμές

Με Alt+Δεξί Βελάκι -> αυξάνουμε την αραίωση κατά 20 μονάδες
Με Alt+Αριστερό Βελάκι -> μειώνουμε την αραίωση κατά 20 μονάδες

Με Alt+Κάτω Βελάκι -> αυξάνουμε το διάστιχο κατά 2 στιγμές
Με Alt+Πάνω Βελάκι -> μειώνουμε το διάστιχο κατά 2 στιγμές

Με Alt+Shift+Πάνω Βελάκι -> μετατοπίζεται η γραμμή βάσης κατά +2 στιγμές
Με Alt+Shift+Κάτω Βελάκι -> μετατοπίζεται η γραμμή βάσης κατά -2 στιγμές

(Συνδυάζοντας τα Alt και Ctrl, όπου δεν αναφέρονται, στους συνδυασμούς, πενταπλασιάζουμε τις τιμές)

Με Ctrl+Shift και το σύμβολο + -> μετατρέπουμε το κείμενο σε Εκθέτη
Με Ctrl+Shift+Alt και το σύμβολο + -> μετατρέπουμε το κείμενο σε Δείκτη

(Πληκτρολογώντας τον ίδιο συνδυασμό το κείμενο επανέρχεται στην αρχική του μορφή)

Να επισημάνουμε πως στα InDesign και Illustrator μπορούμε να ορίσουμε τις δικές μας τιμές αύξησης. Θα βρούμε τη δυνατότητα αυτή στις Ιδιότητες (Preferences) της κάθε εφαρμογής (Preferences).


trixx/2010/sctext.jpg


Καθώς επεξεργαζόμαστε το κείμενο, πατώντας το Ctrl μπορούμε να το μετακινήσουμε. Αφού το μετακινήσουμε και αφήσουμε το Ctrl, στα InDesign και Photoshop παραμένει επεξεργάσιμο, ενώ στο Illustrator θα πρέπει να το ξανά-ενεργοποιήσουμε με διπλό κλικ.

Τέλος (στο InDesign μόνο), καθώς επεξεργαζόμαστε το κείμενο, πατώντας το Alt ο κέρσορας μετατρέπεται σε χεράκι και μπορούμε να μεταβούμε σε άλλο σημείο της σελίδας ενώ το κείμενο παραμένει επεξεργάσιμο.

Αν έχετε κάποιο δάχτυλο ελεύθερο δοκιμάστε και άλλους συνδυασμούς…


0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.