Τετάρτη 21 Μάρτιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx arrow InDesign arrow Στοίχιση Αντικειμένων

Στοίχιση Αντικειμένων

Συνήθως, χρησιμοποιούμε το πιο δεξί αντικείμενο για να κάνουμε δεξιά στοίχιση, το πιο αριστερό για αριστερή κ.ο.κ. Μπορούμε όμως να στοιχίσουμε τα αντικείμενα και βάσει ενός αντικειμένου που δεν είναι το πιο ακριανό. Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να παραμείνει στη θέση του και κλειδώνουμε την τοποθεσία του (Ctrl+L)


trixx/2010/lockpos1.jpg


Τώρα, όποια εντολή στοίχισης και αν δώσουμε, αυτή θα πραγματοποιηθεί βάσει του κλειδωμένου αντικειμένου.


trixx/2010/lockpos2.jpg


Αριστερή στοίχιση βάσει του δεξιά αντικειμένου.


0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.