Τετάρτη 25 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx

indesign corner effects

Επεξεργαζόμαστε τα Corner Effects

InDesign: Έχουμε ορίσει Corner Effect (π.χ. στρογγυλεμένες γωνίες) σε κάποιο αντικείμενο και θέλουμε να τροποποιήσουμε ελαφρώς τη μία γωνία. >>>

word hyperlinks

Word και hyperlinks

Θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τα hyperlinks από ένα word αρχείο. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εισαγωγή κειμένου από word διατηρώντας τις όποιες τυποποιήσεις (formatting) υπάρχουν. >>>

acrobat stroke

Acrobat και λευκά strokes

Πολλοί ίσως έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια pdf αρχεία υπάρχουν κάποιες λευκές γραμμές που όσο και να ζουμάρουμε πάνω τους, παραμένουν το ίδιο λεπτές. >>>

Γρηγορότερο Extrude & Bevel

Πρόβλημα: Έχω ετοιμάσει στο Illustrator μία σύνθεση από πολλά αντικείμενα και θέλω να της δώσω βάθος με το εφέ «Extrude & Bevel». Ομαδοποιώντας τα αντικείμενα...  >>>

Επεξεργασία Κειμένου

Η επεξεργασία του κειμένου γίνεται παιχνίδι με τη χρήση συντομεύσεων. Οι ίδιες συντομεύσεις ισχύουν για το InDesign, για το Illustrator αλλά και για το Photoshop!  >>>

Κεραυνός... στα γρήγορα!

Έχουμε μία νυχτερινή λήψη (και όχι μόνο) ενός τοπίου και θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακή. Ένας κεραυνός θα ήταν ιδανικός για το σκοπό αυτόν...  >>>

MultiSave στο InDesign

Πρόβλημα: Έχω πολλά έγγραφα ανοιχτά (πάντα λέμε ότι δεν είναι καλό για τον υπολογιστή αλλά πάντα το κάνουμε…). Έχω κάνει κάποιες αλλαγές, που θέλω να...  >>>

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων

Μπορούμε να τυπώσουμε κάποιο εύρος σελίδων αλλά και μεμονωμένες σελίδες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, θέλουμε να τυπώσουμε τις σελίδες 1 έως και την 12 και τις σελίδες...  >>>