Πέμπτη 26 Απρίλιος 2018
Find me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on Linkedin
EDP LOGO NEW
Home arrow Trixx

Περιήγηση της εικόνας με PageUp

Πρόβλημα: Έχω μία μεγάλη εικόνα και θέλω να την τσεκάρω για τυχόν παρουσία σημαδιών, σκουπιδιών κ.λπ. Φοβάμαι ότι σέρνοντάς την με το χεράκι (Η) θα...  >>>

Διατήρηση της Διαφάνειας

Με τη συντόμευση Alt+Delete βάφουμε ένα layer χρησιμοποιώντας το χρώμα προσκηνίου (Foreground color) ενώ με Ctrl+Delete με το χρώμα φόντου...  >>>

Swatches & InDesign

Πρόβλημα: Θέλω να έχω μόνιμα κάποια αγαπημένα μου χρώματα στην παλέτα προεπιλεγμένων δειγμάτων (Color Swatches). Τα χρησιμοποιώ συχνά και...  >>>

Επεξεργασία Πολυγώνου... προτού δημιουργηθεί!

Όταν δημιουργούμε ένα πολύγωνο στο InDesign ή στο Illustrator με το αντίστοιχο εργαλείο, μπορούμε να αυξομειώσουμε τις πλευρές του, live τη στιγμή που...  >>>

Διατήρηση της Απόχρωσης

Πρόβλημα: Έχω ένα αντικείμενο στο Illustrator με χρώμα C:40 M:60 Y:70 K:30 και θέλω να «ανοίξω» λίγο το χρώμα σαν να έχει φωτιστεί. Τι ποσοστά να...  >>>

Ευθυγράμμιση φωτογραφιών

Υπάρχουν 3 εύκολοι τρόποι να ευθυγραμμιστεί μια εικόνα, ώστε να φαίνεται σωστά.
1) Τοποθετούμε οδηγό σε κάποιο σημείο αναφοράς και -από τη παλέτα των...  >>>

InDesign & Εισαγωγή αρχείου Office

Πρόβλημα: Προσπαθώντας να εισάγω ένα αρχείο Office π.χ. .doc ή .xls, σε πλαίσιο κειμένου στο InDesign, το αρχείο «χτυπάει».
Λύση: Επειδή το πιθανότερο είναι...  >>>

Στοίχιση Αντικειμένων

Συνήθως, χρησιμοποιούμε το πιο δεξί αντικείμενο για να κάνουμε δεξιά στοίχιση, το πιο αριστερό για αριστερή κ.ο.κ. Μπορούμε όμως να στοιχίσουμε τα αντικείμενα και...  >>>